اخبار مدارس سما

پنج ویژگی مدارس سما واحد یاسوج

پنج ویژگی مدارس سما واحد یاسوج

  مدارس سما در مسیری حرکت می کنند که علاوه بر کسب موفقیت های تحصیلی چشمگیر، باعث رشد خلاقیت، تحقق روابط اجتماعی توأم با احترام متقابل، افزایش یادگیری و اعتماد به نفس دانش آموزان شده تا در نهایت نقش موثری در رشد و تعالی جامعه خود داشته باشند در زیر برخی از ویژگی های مدارس […]